REIKI 1 OAXACA, MEXICO 11-12 JULIO 2015

REIKI 3 DF MEXICO, 31 MAYO - 01 JUNIO 2014

REIKI 3 VIENA, AUSTRIA- 22, 23 MARZO 2014

REIKI 2 VIENA, AUSTRIA-15, 16 MARZO 2014

REIKI 1 OAXACA, MEXICO-1, 2 MARZO 2014

REIKI 1 OAXACA, MEXICO-24, 25 FEBRERO 2014

REIKI 2 CANCUN, MEXICO-15, 16 FEBRERO 2014

REIKI 1 CANCUN, MEXICO-8, 9 FEBRERO 2014

REIKI 1 CHIHUAHUA, MEXICO-DICIEMBRE 2013

REIKI 2 DF, MEXICO-DICIEMBRE 2013

REIKI 1 DF, MEXICO-NOVIEMBRE 2013

REIKI 1 CANCUN, MEXICO-NOVIEMBRE 2013

REIKI 1 VIENA, AUSTRIA-SEPTIEMBRE 2013

REIKI 2 VIENA, AUSTRIA-SEPTIEMBRE 2013

REIKI 1 MEXICO DF JULIO 2013

REIKI 1 MEXICO DF JUNIO 2013

REIKI 1 OAXACA JUNIO 2013

Reiki Tibetano 1 en Vienna, Austria Abril 2013